Monday, June 13, 2011

Closure of sales for Public Ittikal

Public Ittikal akan ditutup penjualannya bermula dari 16 Jun 2011 atau apabila jualan unitnya mencecah sebanyak 3.35 bilion.

Akan tetapi proses pelaburan yang menggunakan Direct Debit atau arahan tetap pelaburan masih tetap diterima.

Public Ittikal memberikan perlindungan takaful secara percuma kepada pemegang-pemegang unitnya yang melebihi 5,000. Dimana setiap satu unit dalam Ittikal bersamaan satu ringgit dalam Takaful.

Cargo Bridge

Amazon Ads

Currency Converter